شعر زیبای ولای حسین (ع) یکی از بهترین سروده های مرحوم احمد ضیاءبخش است که تقدیم می شود:
***
زمزمه ی  یاحسین  ، تا  که  شعار من است
دولت    جاوید    عشق  ،  آینه دار  من است

دید چو  حالم طبیب  ،  گفت  چو  امّن یجیب
تربت  کوی  حبیب  ،  چاره ی  کار  من است

شعشعه ی      نام      او  ،  ذکر  دلآرام او
پرتو خورشید عشق ، در شب تار من است

از   همه ی    عالمین   ،   دُرّ   ولای   حسین
گر چه   نیاید  به  عین  ،  دار و ندار من است

فصل  شتاء  حیات  ،  رخ  چو نماید  چه  باک
رایحه ی     کربلا   ،   صبح     بهار   من است

غیر    ولای  حسین  ،  اشک   برای  حسین
در سفر  آخرت  ،  کیست  که  یار من است؟

بر دل و جان هر نفس ، یکسره بخشد ضیاء
زمزمه ی  یاحسین  ، تاکه  شعار من است.
*شادروان احمد ضیاءبخش.
تاریخ : شنبه 96/11/14 | 9:35 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر