سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مرغی دیـدُم نشسَّه بر بــاره ی طوس

بر سـر زِدَه نیمتــاج چون تـــازه عُروس


می گفت:به تخـــم مــا و حـاج آقامون

گر دارَه تِموم می شَوَه سـال خروس!
تاریخ : شنبه 96/12/19 | 5:31 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر