سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

(1)

یارب به دعای «یامن ارجوه» رجب

بر هر سحـر و غـروب بشکوه رجب


تــوفیــق سعـادتـی بــده تــا ببریم

فیض از بـرکات نغــز و انبوه رجب.

(2)

گر ذکــر بلیغ و فکـــر صائب داریم

ور جان و دل همیشه تائب داریم


از جلـــوه ی بــامــــداد یارب یارب

در خلــوت «لیلةالـرّغائب» داریم.
تاریخ : یکشنبه 96/12/27 | 9:37 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر