سفارش تبلیغ
صبا ویژن


به مناسبت میلادفرخنده ی امام محمدباقر (ع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ظلمت شب،گل سپیده ست رجب
بر    اهل زمین چو نور دیده ست رجب
بر   گوش دل   آید    این ندا   از ملکوت:
«این الرّجبیّون» که رسیده ست رجب
***
پیک   رحمت    آیه ی    الله نور     آورده  است
جزء جزء   عالم   امکان    به شور  آورده است

در   گذار  از  کوچه های  خلوت  یثرب  نسیم
بال    در   بال   ملک    نور  سرور  آورده است

آسمان     سبز شولای     ولایت     نور      بار
پنجمین خورشیدخود را درظهور آورده است

با      خمار آلودگان    بزم     مشتاقی     بگو
ساقی کوثر نسب  شرب طهور  آورده است

پیر   دانشگاه   قرآن   کودکی  صاحب  علوم
شارح  تورات   و   انجیل  و   زبور  آورده است

حکمفرمایی   ز  دارالعلم حق   دانش سپاه
حمله  بر بتخانه ی  جهل و غرور آورده است

با     مبارکباد   میلادش    نبی    را    جبرئیل
بهترین  خوبان  جنت  در  حضور  آورده است

باقر آن  سرچشمه ی  سیّال فیض سرمدی
با طلوعی طرفه  طغرای شعور  آورده است.
تاریخ : دوشنبه 96/12/28 | 8:15 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر