سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به  رمز   و   راز      حق      آگه علی بود

که  خود      مفهوم      سرالله  علی بود

اگر   خواهی  به    شانش  گردی  آگاه

شنو     از    مصطفی   «لو کنت مولاه»

سریر    هل اتی    را      میر    مولاست

مسیر    انما        را     پیر      مولاست

چو    از     حج  وداع     آمد        پیمبر

فرا   شد     در   غدیر خم    به    منبر

به دستش دست حیدر حق نشان شد

«یدالله فوق ایدیهم»        عیان    شد

ندا   در   داد        خیل   مسلمین  را

بزرگان   و     هواداران         دین   را

که ای   جمعیت    حاضر   به     غایب

رسانید   این   پیام و      رای    صایب

که بعد از من علی سالار  دین  است

امام   است   و  امیرالمومنین  است

شد   آنگه   وحی بر  طه و    یاسین

که   هذاالیوم اکمل  شد تورا    دین

شدند   از  این  بشارت جمله خوبان

ثناگو     دست افشان   پای  کوبان

ملایک    نیز       غرق      شادمانی

به    لبهاشان      سرود   آسمانی...
تاریخ : یکشنبه 90/8/22 | 11:17 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر