سفارش تبلیغ
صبا ویژن


هزار       مرتبه     گفتیم  :  یا حسین   شهید
و    یک     دقیقه    نبودیم     با حسین شهید

امان    ز    غفلت     ما     شمرهای    بالقوّه*
که   داده ایم    به  سرنیزه ها حسین شهید

برای    گوش    دل ما   چقدر  سنگین است
ندای    حق    طلب    کربلا    حسین شهید

فدای    زائر     بی    برگ      بوریا    پوشی
که گفت   با   نفس  بی ریا  حسین شهید

به حقّ حضرت عباس و مشک و تیغ و علم
به      حقّ    زمزمه ی  یا اخا حسین شهید

به حقّ  زینب  و   آن  او  ج استقامت و صبر
به حقّ  حرمت  خون خدا    حسین شهید

دهاد   بر همه ی   ما شفا  خدای حسین
دهاد    بر همه ی   ما صفا  حسین شهید

برات       معرفت       کربلا     و    عاشورا
دهاد  بر  همه ؛  ما و شما حسین شهید

مکن   غلوّ    و   به    تحریفها    مزن  دامن
که شکوه دارد از این ماجرا حسین شهید

به    دوزخیم    چو   نفرینیان   وادی   طف
بر ای   ما    نکند   گر   دعا  حسین شهید

چه   قرنها   که   گذشت از   قیام عاشورا
هنوز   فاصله   داریم    تا   حسین شهید.

*تعبیری از آیت الله العظمی بهجت که فرمود«...ما همه شمرهای بالقوّه ایم!»
تاریخ : دوشنبه 97/6/19 | 11:45 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر