سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

می خورم نـان خشک جای غذا

تـــن خود را به لُنگ می پوشم

 

جـــای نوشابه های گونـــاگون

آب را تُنــــگ تُنـــگ می نوشم

 

وضع بـازار من که تنظیم است

گور بابای هر چه تحریم است!
تاریخ : دوشنبه 97/7/9 | 8:54 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر