سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من همین قــــدر که مجنــون تــو باشم کافی است

شـــور افســـانــــه به افســـون تو باشم کافی است

در شب رد شـــدن از خــاطــره هــایـی مجروح

خـــاطـــرآرای دل خـــــون تــو باشم کافی است
اوّل و آخــــر هــــر شعـــر نــه ، در بیتــی ناب
شـــرح شیدایی مضمـــــون تــو باشم کافی است
بخت یکتــــا شدنم بـــا تـــو امیـــدی است محال
رخصتی ، تـــابــــع قـانـون تـو باشم کافی است
حرف یک عمر کنار تو نه ، یک شب تا صبح
شبنـــم گـــونــــه ی گلگون تـو باشم کافی است
ای تــــو تـــاتــــارتـــریــــن فاتح دلهـای غیـور
من اگــــر صید شبیخـــون تــو باشم کافی است
فتنه زیـــر سر چشم تـو چه خوش نخ داده ست
که اگــــر یکســـره مفتون تــو باشم کافی است.تاریخ : سه شنبه 97/7/24 | 10:27 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر