سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

دیشب مـن و شیخ پیش هـم بنشستیم

بـــا تیــــغ جــدل ز یکـــدگـــر بگسستیم


او ساغرخود به توبه ای چون بشکست

ما توبه ی خـود به ساغری بشکستیم!

*

بـــر خـــــاک درِ تــــو تــــا تیمّم کـــردم

از ذکــــــر بـــریــــــدم و تـــرنّم کـــردم


ابــــروی تــــو نــاگهـان بــــه یـادم آمد

یکبــــاره مسیـــر قبلــه را گم کـــردم!
تاریخ : پنج شنبه 97/7/26 | 4:26 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر