سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهاران می رسد در باغ در گلخانه در خانه

به روی عاشقـان بگشاده رو در می گشاید گل


توهّم می زند با دیــدن بلبــل کــه پنداری

کبوتر می شود ، در آسمـان پر می گشاید گل!
تاریخ : یکشنبه 97/8/6 | 7:56 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر