سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چنان دلتنگم ازاوضاع جاری
که نشناسم به غیـرازبیقراری

اگرمـــرگ مفــاجـا آید از در
وپرسد:راه بامن می سپاری؟

چویک دوشیزه ی جویای شوهر
که ترشیده ست دراوج خماری

زجا خیزم به تکریم وبه تعظیم
به فوریّت جوابش گویم:آری!تاریخ : یکشنبه 97/8/20 | 6:51 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر