سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

از خـــــانـــــه بـه میــــخــــانــــه اگـــــر راه نباشد

در زنــــــدگــــی ام جلـــــــوه ی دلخـــــواه نباشد


جز دغدغــــه ی صبـــــح خمـــــاری نبــــرد سـود

ســــاقـــــی اگــــــر از راز مــــــی آگــــــاه نباشد


یـــوســـــف نشـــــود معتبــــر از جــاه ، به اکـراه

یـــــک چنــــــــد اگــــــر معتکـــــف چـــــاه نباشد


عشق من و تو قصّـــه ی پر سوز و گدازی است

کـــــز خــاطــره هــــا رفـــت و در افـــــواه نباشد


کی خــــرمــــن غـم هـــــای دلـــــم را زنــد آتش

یــک شعلـــــه بـــــه لبهـــــایـــــم اگـــر آه نباشد


گلبــوسـه ی لعل تو متاعی است کـه چون بخت

گـــــاه آیــــــد و گـــــاهــــی رود و گـــــاه نباشد


گـــر پــــرتـــوی از حسن تـــو تابد بـه دل عشق

روز و شــــب عمــــر ایـــن همــــه جانکاه نباشد


گل باشی و گل پوشی و می نوشی وچون گل

عمـــر تــــو امیــــد اســــت کـــــه کوتاه نباشد.


تاریخ : دوشنبه 97/11/1 | 1:18 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر