سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

عمری است که سرگشته و مجنــون تو هستم

ای عشـــق! بـلا دیــــده ی دلخـــون تو هستم


هـــر چنــــد کـــه از دام توام نیســـت رهـــایی

حــــرف از گله ای نیست که ممنون تــو هستم


ققنــوســـم و در بستــــر خـــاکستــــر دیـــروز

آتش بـــه دل از جلـــوه ی اکنــــون تــو هستم


در هــر قـدم از عمـر که افسانه ی تلخی است

دلبستــــه ی شیــرینــی افســون تـــو هستم


دشمن اگرم تشنه ی خون است غمی نیست

آمـــــاده ی انجـــــام شبیخـــــون تـــو هستم


از شیــــر قضــــا و قـــــدرم نیســـت هراسی

تا آهـــــوی سرگشته ی هــامــون تو هستم


گاهی به عبــــادتــــگه و گاهی به خــرابـات

هر جا که روم تـــابـــــع قــــانـــون تو هستم


اضلاع وجــــــودم همـــــه فـــریــــــاد برآرند

چـــون دایـــــره در مــرکـز کانــون تو هستم


شــــاعـــر شـــده ام تا که بگویم همگان را

بیــت الغـــــزل دفتــــر مضمــون تو هستم.
تاریخ : یکشنبه 97/11/14 | 11:11 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر