سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ســـاقی امشب در کنــارت دسـت خــود را رو کنم

هـــم لبانــــت را ببـــوســم هــم دهــانـــت بو کنم


باده ی وحدت چو نوشیدم ز جامت ، مست مست

بـــانــــگ الّاهــــو بـــرآرم ، نغمــه ی یــــاهــو کنم


گــــر نبـــاشــد دستگیـــــر دل عنایتهــــای دوست

جـــانــــب میخانـه دیگــــر بـــا چــــه رویی روکنم؟


جلـــــوه ای از صبـــــح دیـــــــدار تـــــــو دارم آرزو

تـــــا کـــــــه بنشینم حکایـــت از شــب گیسو کنم


بــــا لب پیمـــانــــه پیمـــــان بستنــــم باطل مباد

گــر دل خــــود فــــرش راه پیـــر حق حق گو کنم


در مسیــــر عشقبــــازی جـــــاودانــــم باد عیش

هــــوکشــــان تــا یـــــادی از آن نرگس جادو کنم


بــــا تمنّـــــای وصـــالـــم بیــم گرگ نفس نیست

ســــرسپــــاری گر بــــه پای ضـــامـــن آهو کنم.
تاریخ : چهارشنبه 97/11/24 | 3:3 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر