سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوختم در شعلــه زار درک و حس

ای جنون حــــق بـــه فریادم برس


رشتــــه ی زنجیــــر عقلم پاره کن

هر گـــرفتــاری که دارم چــاره کن


مانده ام در چــــاه ویــل فهم خود

از تو می خواهم طناب سهم خود


تــــا مگــــر از قعــــر جانکاه خـرد

روح ســـــرگـــردان من بیرون پرد


آشیــان ســـــازد ملایک رهنمون

بر فـــــراز شـاخ طـوبــای جنون!
تاریخ : جمعه 97/12/10 | 7:34 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر