سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از دســــت اصـولگــرا و اصـلاح طلــب

ایـن مدّعیــــان العجـــب ثـــمّ عجـــب


روح زن و مرد ما جـــدا گشتـــه ز تـن

جان زن و مرد ما رسیده ست به لب!
تاریخ : جمعه 97/12/10 | 4:31 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر