سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

یکنفس بــا تــو پــریـــدیــــم قفــس تـا بــه قفــس

در قفــس بـــاز رسیـــدیـــم نفـــس تـا بــه نفـــس


هیچکس را تو به جان دوست نداری زچـه روسـت

کــه ز جــان دوست تـرت دارد و خواهد همه کس؟
تاریخ : شنبه 98/1/17 | 7:24 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر