سفارش تبلیغ
صبا

یکنفس بــا تــو پــریـــدیــــم قفــس تـا بــه قفــس

در قفــس بـــاز رسیـــدیـــم نفـــس تـا بــه نفـــس


هیچکس را تو به جان دوست نداری زچـه روسـت

کــه ز جــان دوست تـرت دارد و خواهد همه کس؟
تاریخ : شنبه 98/1/17 | 7:24 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر