سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

آسمـــان در شــــام میـلاد تــو نــــوری تازه یافت

قــدسیــان را محفــــل ادراک ، شـوری تازه یافت


غرق نـــــور معنـــویّــــت در ســـرابُستـــان وحی

همره جبـــریـــل ، پیغمبــــر حضــــوری تازه یافت


دست افشان عیســی مـریـم که جانی نـو گرفت

پایکوبان مـــوســـی عمـران که طـوری تازه یافت


در شبستـــان به نـــور عشـــق آذیــن حسین(ع)

آسمــــان دیـــــن ز میـلاد تــــو هــوری تازه یافت


ای بهـــار سجـــده هــــای نـــاب ، زیـن العابـدین

منبــــر و محــــراب بــــا نامت ظهـوری تازه یافت


چون علی(ع) در خطبه آن کردی که ارکان ستم

رو بـــه ویــرانــی نهاد امّــت شعـوری تازه یافت


در بهـــار انقلاب عشــق ، بـــــزم عــــاشقــــان

بــــا طلـــوع مهـــر میلادت ســـروری تازه یافت.
تاریخ : دوشنبه 98/1/19 | 8:15 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر