سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

ای پـــرتـــوی از جلــوه ی جانانه اباالفضل

روح شـــرف و غیـــــرت مـردانـه اباالفضل


در انجمــــن عِلـــــوی مــــردان خـــدایـی

بــر شمـــع ولایـت شــده پروانه اباالفضل


نــامـوس وفا ، نور هدی ، قبله ی حاجات

کانــــون صفـــا ، مظهـــر جانانه اباالفضل


در مکتـب اخلاص و وفـــاداری و تهـــذیب

استــاد تویی ، کامـل و فـرزانـه اباالفضل


الطاف تو خـــواهنــــد غلامـــان حـریمـت

ای بهــره ور از فیــض تو بیگانه اباالفضل


در حلقـــه ی خـورشیـد عـذاران بهشتی

زد موی تو را دست ملک شانه اباالفضل


ســودای تو دارد ســر شوریده ام امروز

آهنــگ تو دارد دل دیــــوانــــه اباالفضل


در دام ولای تو گــــرفتـــــار ابــــد شـــد

مـــرغ دل من بی هـوس دانه اباالفضل


عمری ست منم از غـم هجران تو بیمار

بفـرسـت دوایــی ز شفاخانه اباالفضل.
تاریخ : چهارشنبه 98/1/21 | 2:27 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر