سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خــداونـدا بیفزا عقــل و دینم

به راه راستی عیــن الیقینم


ببخشا بر محبّت خانه ی دل

فروغ عشــق زین العابدینم.
تاریخ : پنج شنبه 98/1/22 | 7:21 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر