سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

بهـــاری کـه مست آمـد و مست رفت

دلی را بــــه عشقـــی نپیوست رفت


ز مــــــا کــرد عطـــــر نـــوازش دریـغ

گلـــی را بـــه شبنــــم نیارست رفت


کتــــــــــاب تمنّـــــــــای آلالــــــــه را

به داغی عیان ، مهر زد ، بست رفت


بـــه میخـــانــه مــاننـــد پیــرار و پـار

نپـــرسیـــد آیـا کســی هست رفت


پـــرستـــو هـم ایـن راز فهمیده بود

کــه کنــج رواقـــی بننشست رفت


بـه پـــای گلی ، نقــش بــر کاغذی

هـــزار دلم خواند و از دست رفت!
تاریخ : دوشنبه 98/1/26 | 5:52 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر