سفارش تبلیغ
صبا ویژن

*باخت ترامپ...!
ــــــــــــــــــــــــــــــ
جنگ را گر به حماقت علم افراخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ
بی که اقدام نماید ، سپر انداخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ
***
«پمپئو»گفت به«بولتون»توکه جنگ افروزی
از کجا می سوزی؟
عجبی نیست که افکار تو نشناخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ
***
یک طرف رقص کنان شخص «نتانیاهو» بود
آن که چون یابو بود
مثل خرچون که به گل ماندبراوتاخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ
***
روز اول که شد از باده ی قدرت سرمست
جام برجام شکست
بست شمشیرخودازرو وسپس آخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ
***
کلّه ی بی مخ او مثل کدو خورد به سنگ
منگ شد آن الدنگ
پدر خویش به هر  واقعه بگداخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ
***
گاو پر شیر سعودی که نهادش به دهان
مثل مادر پستان
عوضش پول نه بل اسلحه  پرداخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ
***
قطع کردیم دو دست طمعش از مرفق
همه با یاری حق
طرف میهن ما دست چو بریاخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ

***
مثل اسلاف تهی مغز خطا پشت خطا
کرد و افتاد ز پا
بود بردش هدف از جنگ ولی باخت ترامپ
کار خود ساخت ترامپ.
تاریخ : سه شنبه 98/2/24 | 10:57 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر