سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جـــــــان مــــــــرا بگیــــــر ولـــــی میـــز من مگیر

میــــــز مـــــرا که هست همـــه چیــــز من مگیر


خالی اگــــــر کــــه جیـــب مــــرا می کنی بکن

مملــــــو از آب ســـــاغـــــــــر لبــریــــز من مگیر


بـــــا مشت بــــر سرم بزن اما قلـــم که هست

هنگــام رزم ،  اسلحــــــــه ی تیــــــــز من مگیر


دردوره ای که پست و مقام است چون سلاح

شغلـــی کــه هست بــــاعـــث تجهیز من مگیر


تا کـــــرسی ریـــاســـت کل مـــانــده یـک قدم

قــــدری عقــــب بکش  ، جلوِ خیـــــز من مگیر


پستـــم شمـــــار و بــــار به پشتم بنـه ، ولی

تــــــــــوی اداره پســــــت دلاویـــــــز من مگیر


در صندلی و میـــــز شناسی تــــو دست کم

یــــــــار عــــزیــــز ، قــــــدرت تمییــز من مگیر


پــــرهیـــــز کن ز شــــوخــــی بیجا اگـر کنی

جــــــــدّی ولی حکایت پـــــرهیـــــز من مگیر.
تاریخ : جمعه 98/2/27 | 9:12 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر