سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

در نیمه ی مـاه رمضـان ، شهـر عظیم

آمد بــه جهان جلـوه ی رحمان و رحیم

قربـان حسن که مجتبایش لقب است

جانها بــه فـــدای آن کـریـم بن کـریـم

:::::                                   ::::::                           ::

آیینه ی جلوه ی خدایی حسن است

مفهـوم بلیــغ روشنایی حسن است

آن مصلــــح عــادلـــی کــه حرّیّت را

آراست به نور پارسایی حسن است

:::::                              ::::::                            ::

آنــم که بــه دل مهـــر پیمبــــر دارم

ســـــودای ده و چهـــار دلبـــر دارم

جـز لطـف و عنایت حســن فرداروز

امــــروز چــــه آرزوی دیگـــــر دارم

:::::                          ::::::                             ::

خـــداونــــدا دلـــم را بـــا صفـا کن

بــــه آییــن محبّـــــت آشنـــــا کن

چــــو بلبل در گلستــــان بقیعـش

ثنـــاخــــوان امـــام مجتبـــی کن.


تاریخ : دوشنبه 98/2/30 | 4:13 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر