سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یک چند به کودکی به «استاد» شدیم

نــــزد «نجفی» بـــرای ارشــاد شدیم


او کلت کشیــــد و کشــــت مــا را آخر

خاکش کردیم و بعــــد در خاک شدیم!
تاریخ : پنج شنبه 98/3/9 | 6:3 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر