سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتی که از جان بگذرم

تا لایق جانان شوم

در محفل نور و صفا

شاید شبی مهمان شوم

بگذشتم از جان

چندان شتابان

کز من نماند آثاری

اما ندیدم

آنسوتر از خود

جز خواب وحشتباری

***

ای جلوه بخش زندگی ها

دریای اسرار نهانی

صدها نشان داری ولی من

می جویمت در بی نشانی

پیدا و پنهان

در جسم و در جان

چون بوی گلها جاری

بگسستم از این

بگذشتم از آن

تو ناامیدم نگذاری

***

ای خالق جان آفرین

در آسمانها در زمین

نام تو هر کس هر چه گفت

می خوانمت زیباترین

زیباترینی

عشق آفرینی

سرمشق خوبیهایی

پنهانِ پیدا

پیدای پنهان

بی مایی و با مایی!
تاریخ : چهارشنبه 98/3/15 | 10:58 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر