سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دل شــاعـــر از آن بــی کینـــه باشد

زلال و صــــاف چـــــون آیینـــه باشد


کـه روزی چنــد بـار از صبــح تــاشب

درخشان تـر ز شمس و ماه و کوکب


بـه تکریــم و بـه تعظیــم و بــه تأییـد

خـدا خود را در آن پـا تا بـه سـر دید!


تاریخ : چهارشنبه 98/3/22 | 2:14 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر