سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

تو  آن   روزی  که  از  راه  آمدی   من عید را دیدم

به  جان  عاشقان نوری که          می تابید رادیدم

ز  لوح   سینه ها    مضمون بکر  عشق را  خواندم

به   دلها   جلوه ی  پاینده ی            امید را دیدم

سر  هر کوچه ای   هر   رهگذاری   هر    خیابانی

جوانی    کودکی   پیری که    می خندید را دیدم

سرور  کاکلی ها   در   سماع و   وجد    روحانی

نشاط    لاله های   سرخ و  رقص بید    را دیدم

سر  هر  چارراهی   پیر  از کف داده     فرزندی

که  گل   بر  مفرش  راه  تو   می پاشیدرادیدم

پس از عمری به ظلمت خوگرفتن ناله سرکردن

تبسمهای     زیبای    گل خورشید       را دیدم

اماما! جاودانی   جاودان  کایمن   ز       آفتها

ره آورد   تو   این    آزادی   جاوید     را  دیدم.
تاریخ : چهارشنبه 90/11/12 | 7:50 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر