سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

افتــــاده اگر پـــای تو در چــالـه مخور غم

تـــا اوج فلک رفتــــه تـو را نـاله مخور غم


معمـــــار ازل گـر عــوض شمش طلا داد

بر دست تو از مال جهان مــالـه مخور غم


در عقــــد نکاح تــــو در آورده اگـــر چــرخ

دوشیزه ولی یکصد و ده ساله مخور غم!


محــروم اگــر از ارث پــدر گشتی و دادند

از سهم تو حتی به پسـر خاله مخور غم


در آغـــــل دنیــــــا ز دغلبــــــازی ایّــــام

شـــد گاو تو تبدیل بـه بـزغالـه مخور غم


شد در حبشـه کشتـه اگر فردی و افتاد

در خانـــه ی تــــو آلت قتّــالـه مخور غم


گر ســاکـــن آبــاده ای و شغل شریفت

تعیین شـده در بنــدر چمخاله مخور غم


طنـــــز تـو اگر قنــد فریمان شده باشد

امـــا نپسنــدنـد بــــه بنگاله مخور غم!


تاریخ : چهارشنبه 98/3/29 | 7:26 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر