سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
بی فروغ عشق ، دنیا نیست جــز ویرانه ای
خــــاستــــگاه مـــردمــــان مفلسِ دیوانه ای

گرمرادازکسرکثرت کسب وحدت بودوهست
پیش ما فرقی ندارد کعبـــــه بـــا بتخانه ای

پیر ما پروا ندار از سوختـن فرمـــود از آن
هرکجا شمعیست روشن دل بود پروانه ای

محفل دل نیست آن محنتسراکزروی عُجب
آشنـــــا را اعتنایی نیست بـــــــا بیگانه ای

جان شیرین راچه قابل گربه استغنای طبع
هر نفس ســـــازی فـــدای دلبر جانانه ای

آن خماریها که در سر بود ما را محو شد
با تبسمهــای نــــــاب نرگـــس مستانه ای

دین و دل دادیم از کف در خرابـات مغان
گه به افســون نگاهـــی گاه بـا افسانه ای

ما خــردسوزان عالـم بر سر پیمان عشق
بــاده پیماییم بـــــا رنـــــدان نافرزانه ای.تاریخ : جمعه 98/3/31 | 9:50 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر