سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

زیر سقف کلبه ی دلدادگی هایی که بنیادش

بر اساس زندگی در وادی نور است

ما ز شیطان و ز شیطان باوران دوریم

خانه ی دلهایمان سرشار از امّید

تشنه ی یک جرعه ی نوریم

***

راه می پوییم تا سرچشمه ی خورشید

با دلی امّیدوار و دور از تردید

آرمانخواهان شهر عشق و ادراکیم

در زلال باور گل شبنم پاکیم

ایستاده روی پای خویش

کوله بار آرزو بر دوش

پشت سر دنیای تاریکی

پیش رو راهی که ما را می برد تا شهر آزادی

ما ز شیطان و ز شیطان باوران دوریم

راهیان زندگی در نور

آرمانخواهان مسروریم.

تاریخ : جمعه 98/4/21 | 12:25 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر