سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

از این    دیار      هزاران      فریب      باید رفت

به   جستجوی  دهستان    سیب      باید رفت

نهان  ز   دیده ی    شبگردهای          ناهنجار

به  سوی    محفل   یاران  طیب      باید رفت

ز   غمسرای     کلاغان      شوم     آدمخوار

به   باغ     بلبلکان        نجیب        باید رفت

پی   علاج  دل   خسته  از    هزاران     داغ

ز   دام    رسته   سراغ  طبیب     باید رفت

ز  بعد   چند   صباحی به جبر  ماندن    باز

شکست  خورده ومحنت نصیب   باید رفت

به   شوق   دیدن   روی  ملازمان     قدیم

ز   شهر    فاصله های   عجیب  باید رفت

نشان  صبح  قریبی است در  افق   پیدا

شتاب  کن   ز   دیار      غریب  باید رفت .
تاریخ : جمعه 90/11/21 | 3:53 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر