سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چون عهد علی صفا ندارد کوفه

دل در گـــرو شمــا نــدارد کوفه


آقـا! به مدینة النّبی رجعـت کن

بـرگـرد...نیــا...وفـا ندارد کوفه!
تاریخ : یکشنبه 98/5/20 | 9:22 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر