سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

یـک عمــر در محـــرّم دوران زنـدگـی

گفتیم یـاحسین و نبـودیـم بـاحسین

 

صد سال هم اگر گذرد با چنین روال

جان حسین فاصله داریم تـاحسین.
تاریخ : یکشنبه 98/6/10 | 11:1 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر