سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما شیعــه هوای همدگر را داریم

بـا گریه صفــــای بیشتر را داریم


حاشا که به اسلام گزندی برسد

تا مــاه محــرّم و صفـــر را داریم.
تاریخ : دوشنبه 98/6/18 | 3:39 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر