سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کبوتر شاخه ی زیتون به منقار

نیــامـد مثل پـــار و مثل پیـــرار


مگر کردند او را نـــدبه خوانان

سحرگه تیـربـاران پای دیوار!؟
تاریخ : یکشنبه 98/6/31 | 10:36 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر