سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوست دارم   گـــــــــــــــــــرانی   نبــــــاشد
حـــــرف از آتـــــــش به جــانی   نبـــــــاشد

هیــــــــچ جــــــا سفــــره ای خـــــالی ازنان
هیـــــــچ جــــــا نـــــــــاتوانی    نبــــــــاشد

قــــــــامتی از نــــــــــــداری خمیـــــــــــــده
صـــورتــــــــی استخــــوانی    نبــــــــــاشد

شمــــــع خــــــاموش و پروانه مدهـــــوش
خـــــــــانه بـــی شمعـــــــــدانی نبــــــــــاشد

عشقــــــــها آسمانــــــی اگــــــــــر هســـت
هجــــــــــرها آسمانــــــــــــــی نبــــــــــاشد

برگهــــــــا زرد  و گلبـــــــــرگهـــا خشـک
مــــــرگهـــــــا نـــــاگهــــانــــــی نبـــــــاشد

هیـــــــچ زاغـــــــــی به جــــای پـــرستـــو
هیــــــــچ بـــــاغی خـــــــزانی  نبــــــــاشد

بـــــاده ها ارغـــــــــوانی اگـــــــرهســــت
چهـــــــــره ها ارغــــــــــوانی نبــــــــاشد

رنـــــج اگــــــر هست بـــــــــــاقی نمـــاند
گنـــــــج اگـــــر هست فــــــــــانی نبــاشـد

دوست دارم کـــــــه هیـــــــچ آشنـــــــایی
قهــــــــر بـــــا مهــــــــربانی نبـــــــــاشـد

دوستـــــــان را به هم مهــــــــــــرورزی
بــــــــاشد و بــــــــــدگمـــــانی نبــــــاشـد

بــــــــزم نــــــــورانی همـــــــــــــدلی  را
بــــــــــاده جـــــــــز همـــــــزبـانی نباشـد

گــــــــرگ بــــــا جـــــامه ی بــــــره آهو
در هـــــــــــوای شبــــــــــــانی نبـــــــاشد

رهنــــــــوردان کـــــــــــــوی بـــــــــلا را
کفشهـــــــــای کتـــــــــــــانی نبــــــــــاشد

در شبستــــــــــان تـــــــوحید خـــــاموش
شمـــــــــــع سبــــــــــــع المثانی نبـــاشـد

زنــــــــدگانی اگــــــــــر مـــــــــرگ دارد
مــــــــــرگ را زندگــــــــــــانی نبــــــاشد

پیـــــــک پیـــــــری اگــــــر آمــــد ازراه
وامــــــــــــدار جـــــــــــــوانی نبــــــــاشد.
تاریخ : جمعه 98/7/12 | 11:58 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر