سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحیدست بردار از سر اکراد سوری اردوغان

کن صبوری اردوغان

از جهنّم مرد عاقل کرد دوری اردوغان

کن صبوری اردوغان

*

آن شنیدم با هجوم لشکر جرّار خود

سخت کردی کار خود

پیش ، کارت را نخواهی برد زوری اردوغان

کن صبوری اردوغان

*

هم زنان هم کودکان را کردی آنجا دربدر

مرگ بر تو بی پدر

بر نمک افزوده ای میزان شوری اردوغان

کن صبوری اردوغان

*

مرگ بر هرکس که جنگ افروز در دنیا شود

غافل از عقبا شود

خویشتنداری تو را باشد ضروری اردوغان

کن صبوری اردوغان

*

از ستم در حقّ اکراد غیور و حق پرست

ای رجب بردار دست

من نمی دانم تو خود دانی چه جوری اردوغان

کن صبوری اردوغان

*

دشمن ایرانی و کرد و عرب بالله تویی

ترک نا آگه تویی

گرچه بینایی مزن خود را به کوری اردوغان

کن صبوری اردوغان

*

آه ای سلطان سلیمان آه ای سلطان سلیم

پای ِ بیرون از گلیم

امپراتوری ولی در ظرف توری اردوغان

کن صبوری اردوغان

*

امپراتوری عثمانی نخواهد زنده شد

پیش از این بازنده شد

کی شود تجدید قدرتهای صوری اردوغان

کن صبوری اردوغان.
تاریخ : دوشنبه 98/7/29 | 1:19 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر