سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به آییـن محبّت ، عشـــــــق بــــایــــد راستیــن باشد

که عشــــق راستیــن ســرمایه ی دنیــا و دین باشد


غـرض گــر خـــوردن آب است رفــــع تشنه کامی را

چه فرقی می کند ظــرفــی بلورین یا مسین باشد؟


دل دیــــوی اگــــر از بنــــد غـــم آزاد خـواهــد شــد

چه باک ار حلقه ی دست سلیمان بی نگین باشد؟!
تاریخ : جمعه 98/8/17 | 6:16 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر