سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

به  خلوت    شبانه ام     بخوان     سرود زندگی

که می برد   ز   خود  مرا   نوای      عود زندگی

ترانه  در    ترانه ام    درخت     پر      جوانه ام

بهار    را     نشانه ام  به    تار    و  پود  زندگی

کلام   لحظه لحظه ام   خیال     ناب     زیستن

سرود   تازه    تازه ام        زلال    رود  زندگی

به  وعده ها نویدها دلم خوش است ودیده ها

به  خود   قرار   می دهند از این  نمود زندگی

به  سبزه ای به شبنمی به واژه های درهمی

دلم   خوش  است فارغ از نبود و بود  زندگی

سحردوچشم خفته را به روی سبزه ها گشا

که  کاروان   صبح   را   رسد    درود  زندگی.
تاریخ : چهارشنبه 90/12/17 | 5:44 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر