سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تا عشـــق خویش را به تو ابراز کرده ام

بر خــود دری ز شهـــر صفـا باز کرده ام


درکوچه های پرتپش هفت شهر عشق

نـــام تــــو را بـه نــــای دل آواز کرده ام


ای ســـرو بــا شکـــوه چمنـزار دوستی

با بــــال شــوق سوی تو پرواز کرده ام


تا روشن از فـــروغ تو جـان و دلـم شود

طبــع خمـوش خویش غزلساز کرده ام


از فیض بـاده ی لب لعـل تو بوده است

گـر در ســـرودن غــزل اعجــاز کرده ام


چشــم رقیب سوخت در آتش سپندوار

وقتی که دید لب به سخن باز کرده ام.
تاریخ : جمعه 98/9/8 | 12:7 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر