سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

*غزلی از 33 سال پیش:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

نکویان به مـــــا نـــــازهـــا می فروشند

نیـــــــــــازی نداریم مـــــــا می فروشند


نخواهیم از ایشان که زهری است قاتل

به لب گــــر چـــه آب بقـــا می فروشند


نصیبم نبـــاشـــــد بــه جـــز تیره بختی

متـــاع سعـــادت کجـــــا می فروشند؟


بپــــــرهیـــــــز از خیــــــل زاهـدنمایان

که اینان به منبـــــر ریــــا می فروشند


ز ظاهــــر صلاحـــان بپرسید ایـــن راز

خـــــدا را به خـرمـا چرا می فروشند؟


نگردم من از دشمنـــان رنجـــه هرگز

که نفرین بـه جلد دعـــا می فروشند


مرا شکــــوه از دوستـــان است زیرا

بـــه بیگانگان آشنــــــا می فروشند


قضـــا و قـــدر همچو خرمافروشان

ندانـم چــــرا جنس را می فروشند


ز هـم تلـخ و شیـرین این زندگی را

به تـزویـــر کرده جـدا می فروشند


بـــه نالایقـان داده شیـــرین ارزان

به ما تلخ بیش از بها می فروشند


خمــاری مرا کشت ، یاران بگویید

می مـردافکن کجا می فروشند؟
تاریخ : شنبه 98/9/16 | 6:27 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر