سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگیلداشبی که خاطره ها با تو جانفزاست

                            ای  کاش  در  محاق  شود  صبح زود  من ...

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
شب یلداست شب خاطره ها

خاطراتی همه شیرین و عزیز

خاطراتی همه از عطر صمیمیت و شادی لبریز

فرصتی سبز و بهارآیین تا بار دگر

پیش هم بنشینیم

نفس سرد زمستان را با زمزمه ها

-نقل یک خاطره از دفتر پیشین ترها

خواندن یک غزل از حافظ شیراز

-که دلهامان را

گرمتر می خواهد-

دور کنیم

به تمنای بهاری که ز راه

خواهد آمد و صمیمیت سبزش را

خواهد بخشید

-خاطر آسوده ز دیوی که پس پنجره کرده ست کمین-

دل خود را و دل یاران را

مسرور کنیم

صحبت از گرمی دلبستگی و نور کنیم.
تاریخ : جمعه 98/9/29 | 2:22 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر