سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از این دیار هزاران فریب باید رفت

به جستجوی دهستان سیب باید رفت


نهان ز دیده ی شبگردهای ناهنجار

به سوی محفل یاران طیب باید رفت


ز غمسرای کلاغان شوم آدمخوار

به باغ بلبلکان نجیب باید رفت


پی علاج دل خسته از هزاران داغ

ز دام رسته سراغ طبیب باید رفت


ز بعد چند صباح آشتی به جبر زمان

شکست خورده ومحنت نصیب باید رفت


به شوق دیدن روی ملازمان قدیم

ز شهر فاصله های عجیب باید رفت


نشان صبح قریبی است در افق پیدا

شتاب کن ز دیار غریب باید رفت.
تاریخ : شنبه 98/10/7 | 10:28 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر