سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای دگرگون  کننده ی        دلها

نام   نیک    تو  شمع   محفلها

نوربخش   از  جمال   بیچونی

دیده ها  از   تو در  دگرگونی

ای که تدبیرمی کنی شب وروز

نور نام  تو جان و دل   افروز

زیر و روازتوحال وسال همه

نظرازلطف کن به حال   همه

خودبگردان به مرحمت امسال

حال ما را به بهترین  احوال .

تاریخ : جمعه 90/12/26 | 5:56 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر