سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غمهای دلم را گفتم

با آتش «می» خواهم سوخت

از آتش می جانم سوخت

عقل و دل و ایمانم سوخت

غمها همه باقی ماندند

***

زین پس من و اندوهی ژرف

هر آنچه که غم فرماید

باید بپذیرم بی حرف

***

خوشبخت سیه مستانی

کز جلوه ی ساقی مردند

در ذهن اقاقی ماندند.

تاریخ : چهارشنبه 98/11/2 | 11:47 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر