سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امشب که تورا با سخن عشق سری نیست

   

جز قافله ی اشک   مرا    همسفری نیست


جویای  خبر هستی  و  بگذار     بگــویم

  

جز  سوختن و  ساختن اینجا  خبری نیست


  

پروانه ی دردم که به ماتمکده  امشب

  

از موهبت شمع  مرا   جز شرری  نیست


  

جامم دل و خونم می و دردم شده  ساقـی

  

در  میکده ی سینه   بساط  دگری نیست


امشب شب تاریک فراق است که بر آن


ماتمزده را   چشم   امید   سحری نیست


پرواز کم طایر طبعم ز شراب است


آن هم که نباشد دگرم بال و پری نیست.

تاریخ : شنبه 98/11/19 | 6:58 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر