سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خـــاطــــره هـــا را همه از یـــــاد برد

خــاطــــره انگیـــــزتـــــریــــن مردها


شــــارح نـــی نـــامـــه ی اندوه شد

نــــای شبــــآویــــزتــــریــــن مردها


خــاطـره ی سوگسرودی است تلخ

نغمــــه ی گلبیــــزتــــریــــن مردها


پنجــره نگشـوده به صبحــی قریب

خـانـه ی شبــخیـــزتــریـــن مردها


آه که سرشار شد از خون و اشک

ســاغـــــر لبــریــزتــریــــن مردها


خیـــره در آیینــه ، نهیبـی به خود

ای همـه نـــاچیـــزتــریـــن مردها


صبح شـــد و غنچــه تبسّـم نکرد

در شـب پـــاییـــزتـــریـــن مردها.
تاریخ : شنبه 98/11/26 | 2:59 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر