سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی


در کنار برکه تکدرخت پیر
چتر باز کرده منتظر لمیده است
با صدای پای عابری غریب
چشم باز می کند
قد فراز می کند
***
زیر سایه ی درخت پیر
عابر غریب بعد رفع خستگی
قد فراز می کند
دست بر تن درخت می کشد
خوش خوشان ترانه ای به نغمه ساز می کند
***
هیچ کس به جز کلاغ پیر
- آشیان گرفته روی شاخه ی کهن -
پی نبرده کاین غریب نعمه ساز
با تبر رسیده است
عمر تکدرخت پیر
کم کمک به سر رسیده است .
تاریخ : چهارشنبه 98/11/30 | 11:39 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر