سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت


تبخیر ماه
لای زرورق مریخ
انتحار خرگوش زمین
زیر بوته های تمشک بیگ بنگ
انزال جیرجیرک ملکوت
در کاسه ی سر گنجشکهای ناسوتی
جدال مشتری با خورشید
بر سر خرده سیارکها
اعدام گوساله ی نر سمیر جعجع
به جرم لیسیدن خوشه ی پروین
شلتاق بهرام مدرنیته
در شبهای شعر سهیل
که سالی یک بار
در پناه کورسوی مهتاب
آفتابی می شود
و قصیده می زاید
هذیان کاینات
وقتی که بشقاب پرنده ها سرما می خورند
هذیان من
وقتی که در دیگ شعرم
کله ی سگ ولگرد هدایت می جوشد
***
افسار انتر احساسم را
نوک زبان کدام لوطی ای ببندم
که با قوم لوط نسبت نداشته باشد؟
***
آی شاعرشاعر!
گلدسته ها و قلک
حواله ی یک شبه ات باد
اگر کلاه پس معرکه ی خود را
لانه ی تخمگذاری ققنوس نسازی
که بر قله های خیال من و تو
پر سیمرغ را
به آتش زرتشت بسوزاند
تا این بار
رستمی در هیات زال
از زهدان رودابه بروید
و رختهای چرک اساطیرمان را
در تشت زیر هشت
بی مزد و منت چنگ بزند
و از حساب یارانه هامان
کش نرود!
***
آی شاعرشاعر!
شمعهای شب تولدت را
گرداگرد کیک زرد هسته ای چیده اند
تا با پف از رودکی تا نیما هم
به خاموشی نگراید
آی شاعرشاعر!
تولدت مبارک کرکسها.
تاریخ : دوشنبه 98/12/5 | 10:46 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر